Klub viacbojov Klub 3xZ pri SPŠS Liptovský Mikuláš